WAAROM DEZE WAARSCHUWING?

Op deze pagina wordt de wijze van beheer van de website beschreven op basis van de gegevensbewerking van de gebruikers die deze raadplegen: Dit gaat over een mededeling die wordt verstrekt op de grond van het artikel 13 van d.lgs. n.196/2003 – Repertorium voor de bescherming van persoonlijke gegevens voor degene in interactie met de web diensten van Barista Italiano, electronisch bereikbaar vanaf het adres: www.baristaitaliano.com dat overeenkomt met de homepage van Barista I taliano en met de pagina voor het inschrijven voor de nieuwsbrief. De gegevens worden alleen verstrekt aan de bovenvermelde website en niet aan andere websites die eventueel door de gebruiker worden bezocht door links.

PLAATS VAN GEGEVENSBEWERKING
Na de consultatie van deze website mogen er gegevens verwerkt worden van de geidentificeerde persoon of personen. Deze behandeling is onder leiding van TheItalianFoodShop SRL met het hoofdkantoor in Via XXIV Maggio 12, 34170 Gorizia (Italie).

PLAATS VAN GEGEVENSBEWERKING
De aan de behandeling gerelateerde diensten van deze website vinden plaats op het hoofdkantoor van de ItalianFoodShop SRL en worden uitsluitend bewerkt door het technisch personeel van het verantwoordelijk kantoor, of door eventuele bevoegden van occasionele onderhoudswerkzaamheden. De persoonlijke gegevens die door de gebruikers zijn verstrekt met het verzoek van het ontvangen van informatiemateriaal of verzoek van toegang tot de persoonlijke account online, worden alleen gebruikt om een dienst te verlenen of om andere verzoeken in te willigen en worden alleen aan derden verstrekt als dat voor deze redenen noodzakelijk is. De de door U verstrekte persoonlijke gegevens worden via elektronische wegen verzameld en behandeld, ook met de hulp van elektronische middelen, direct en/of via derden die bevoegd zijn (bedrijven voor de mailinglijsten, voor data entry enz…) voor de volgende doelen: – doelen gelinkt aan de toegang tot informatie over de comunicatie die aanwezig is op www.baristaitaliano.com; In ieder geval zullen uw gegevens niet gecomuniceerd worden (behalve aan bedrijven voor de mailinglijsten, voor data entry enz…) aan derden. Binnen het bedrijf TheItalianFoodShop SRL zullen deze gegevens alleen door specifieke personen die op de administratie afdeling werken geraadpleegd worden.

SOORT VAN VERWERKTE GEGEVENS

Navigatiegegevens
De informatiesystemen en de software procedures die worden gebruikt om deze website te laten functioneren, werverven tijdens het normale gebruik verschillende persoonlijke gegevens waarvan de transmissie noodzakelijk is voor de comunicatieprotocollen op internet. Het gaat om informatie die wordt verzameld om toegewezen te worden aan geïdentificeerde geïnteresseerden, maar die vanwege hun aard via verschillende verwerkingen en associaties met gegevens in het bezit van derden tot de identificatie van de gebruikers kunnen leiden. In deze categorie vallen de IP adressen of domeinnamen van computers van de gebruikers die zich aan de website verbinden, adressen met URI notities (Uniform Resource Identifier) van de verzochte bronnen, de tijd van de verzoeken, de gebruikte methode om de aanvraag aan de server door de geven, de nummercode die de staat van de antwoorden van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.) en andere parameters die met het operatief systeem engebied van de gebruiker te maken hebben. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om statistieke informatie over het gebruikt van de website te verkrijgen en om het correcte werking te controlleren. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van eventuele computermisdrijven ten koste van de website.

Vrijwillig verstrekte gevens van de gebruiker
Het facultatief expliciet en vrijwillig opsturen van electronische post naar de adressen die op de website zijn aangegeven betekent een automatische acquisitie van het emailadres van de afzender, noodzakelijk voor de beantwoording van de verzoeken, evenals eventuele andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen. Specifieke samenvattende informatie zal daarna gemeld worden of zichtbaar zijn op de pagina van de website dieover de gevraagde verzoeken gaat.

Cookies
Er worden hierover absuluut geen persoonlijke gegevens van de gebruikers verworven door de website. Het gebruik van cookies is om de noodzakelijke informatie te verzenden voor het functioneren van de website. Er kunnen permanente cookies gebruikt worden voor het automatisch inloggen, ofwel voor het systeem om gebruikers te volgen. Het gebruik van deze sessiecookies (die niet blijvend op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die verdwijnen met het sluiten van de browser) is gelimiteerd tot de transmissie van de indentificatie van de sessie (dat bestaat uit willekeurige getallen die de server vrijgeeft), noodzakelijk om de veilige en efficiënte exploratie van de website toe te staan. Deze sessie cookies die op deze website worden gebruikt vermijden het gebruik van andere informatica technieken die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor het veilig navigeren op internet van de gebruikers en die niet het verwerven van persoonlijke gegevens van de gebruikers toestaan.

VRIJWILLIG GEGEVENS VERSTREKKEN
Behalve wat er is aangegeven over de navigatiegegevens, is de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens aan TheItalianFoodshop SRL te verstrekken om informatief materiaal of andere comunicaties opgestuurd te krijgen. Het ontbreken van deze gegevens kan leiden tot de onmogelijkheid om dit verzoek in te willigen.

Behandelingsmethodes
De persoonlijke gegevens worden behandeld door automatische instrumenten voor de noodzakelijke tijd om de doeleinden te bereiken waar deze gegevens voor verzameld zijn. Er zijn specifieke veiligheidsmaatregelen om het verlies van deze gegevens, onwettig of niet correct gebruik en ongeautoriseerde toegangen te voorkomen.

DE RECHTEN VAN DE GEINTERESSEERDEN
De personen waar de persoonlijke gegevens betrekking op hebben, hebben het recht om op elk moment de bevestiging te krijgen over het bestaan van deze gegevens en om de inhoud en de bron te kennen, de exactheid te controlleren en om deze te integreren, bij te werken, ofwel te rectificeren (art. 7 van de d.lgs. n. 196/2003). Volgens dit artikel heeft men het recht om de verwijdering, de transformatie in anonieme vorm of de blokkering van de gegevens aan te vragen die niet volgens de wet verwerkt zijn, ofwel om legitieme redenen tegenwerken dat deze gegevens verwerkt worden. Deze verzoeken moeten worden aangediend aan TheItalianFoodShop SRL met het hoofdkantoor in Via A. Gregorcic 23, 34170 Gorizia Italia.